Ciljne skupine kongresa so predvsem zdravniki, ki z obravnavo bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami prispevajo k podaji objektivne klinične ocene zdravstvenega stanja, ki predstavlja ključni element ocenjevanja delazmožnosti. Prav tako ciljno skupino predstavljano zdravniki medicine dela, ki s poznavanjem delovnih pogojev in obremenitev dela sodelujejo pri oceni delazmožnosti bolnikov ter zdravniki izvedenci na področju pravic do nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja kot tudi zdravniki izvedenci na področju pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja. Vsebina kongresa bo zanimiva tudi za zdravnike specialiste družinske medicine in drugih vej medicine, zdravnike na področju sodnega izvedenstva, , poklicne rehabilitacije, . Vljudno so vabljeni tudi drugi strokovnjaki s področja socialne in sodne varnosti ter poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo.

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo