ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:

Predsednik
 • Lidija ŠUBELJ, Direktorica Sektorja za izvedenstvo – ZPIZ
Namestnik predsednika
 • Ana VODIČAR, Direktorica Področja I – ZZZS
Člani
 • dr. Tatjana MLAKAR, Generalna direktorica – ZZZS
 • Marijan PAPEŽ, Generalni direktor – ZPIZ
 • Karl DESTOVNIK, Predsednik skupščine – ZIZRS
 • Mojca LESKOVAR, Predsednica Uprave – Thermana d.d.
 • Života LOVRENOV, dr. med.
 • Simona Bajalo Podjed, ZPIZ
Sekretar kongresa
 • Renata Tomšič, ZPIZ

STROKOVNI ODBOR KONGRESA:

Predsednik
 • Mario Bartolac, dr. med., dr. med., ZZZS
Namestnik predsednika
 • Mag. Branka GECZY – BULJOVČIĆ, dr. med.,  ZPIZ
Člani
 • Prof. dr. Peter PREGELJ, dr. med. Predsednik Sekcije za psihiatrijo – SZD
 • Prof. dr. Vesna ŠVAB, dr. med., Strokovno združenje sodnih izvedencev medicinskih
  strok – SZD
 • Prof. dr. Mojca Zvezdana DERNOVŠEK, dr. med., Zdravstveni dom – Sevnica
 • Izredni Prof. Dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ, dr. med. Predstojnica Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino – UKC Maribor
 • Doc. Dr. Tomaž TOMAŽIČ, dr. med. ZPIZ
 • Dr. Zvezdana SNOJ, dr. med. ZPIZ
 • Dr. Ticijana PRIJON, dr. med. SMIZM, SZD
 • Mag. Jana MRAK, dr. med., ZZZS
 • Andreja STUŠEK, dr. med., ZZZS
 • Boris KRAMŽAR, dr. med., ZPIZ
 • Marko SREMEC, dr. med. URI Soča
 • Jezerka INKERT, dr. med., ZZZS

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo