Možne strokovne teme izvlečkov

Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije 2021 ponuja 7 možnih tem abstraktov v skladu z vodilnimi temami kongresa:

  1. Raziskovalno delo s področja ocenjevanja delazmožnosti in vračanja na delo po bolezni ali poškodbi.
  2. Doktrinarna stališča s področja kliničnih smernic in izvedenskih praks ocenjevanja začasne ali trajne zmanjšane delazmožnosti bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami.
  3. Zdravljenje in rehabilitacija ter prognoza delovne zmožnosti bolnikov z duševnimi in vedenjskimi motnjami.
  4. Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija danes in jutri.
  5. Primeri dobre prakse projektov namenjenih hitrejšemu in trajnejšem vračanju bolnikov v delovno okolje.
  6. Razvoj in politične usmeritve socialnih zavarovanj za primere zmanjšane delazmožnosti.
  7. Drugo.

Vaši prispevki lahko dodatno zajemajo tudi vsebino zunaj glavne teme kongresa. Dobrodošle so predvsem teme povezane z oceno delazmožnosti, socialnim varstvom in zaposlitveno ter poklicno rehabilitacijo.
Glede na strokovno področje kongresa, to je medicinsko izvedenstvo in zavarovalniška medicina, prosimo, da je v vašem prispevku poudarek na oceni, prognozi in rehabilitaciji bolnikov z zmanjšano delazmožnostjo ter v povezavi s tem na predvsem na oceni funkcionalne zmogljivosti bolnikov za opravljanje dela.
Strokovni odbor kongresa bo določil, v katerem sklopu tem bo prispevek predstavljen.


 

Kako poslati izvleček?

Izvleček lahko pošljete le prek E-naslova tajnice kongresa, Renata Tomsic renata.tomsic@zpiz.si telefon: 00 386 (0)70 935 984

Izvleček ne sme preseči 300 besed, kamor pa niso vključeni naslov, imena avtorjev in sodelujočih, grafi, tabele in fotografije. Poleg izvlečka vas prosimo, da nam posredujete tudi vaše kontaktne podatke (E-naslov, telefonska številka).
S pošiljanjem izvlečka se strinjate, da lahko vašo prezentacijo po kongresu objavimo na spletni strani 7. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije v zborniku kongresa. Izvlečki bodo objavljeni na spletni strani kongresa še dve leti po kongresu.


 

Vsebina izvlečka

Vaš prispevek h kongresu naj bo na eno od zgoraj naštetih tem kongresa. V nadaljevanju je naveden primer vsebine izvlečka:

Naslov: (bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav)

Ključne besede: do pet ključnih besed

Avtor – predavatelj: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Ko avtorji: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Strokovno sodelovanje:

Ozadje / vprašanje / problem:

Metode:

Rezultati:

Zaključki / Spoznanja: 

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo