Odpoved / povračilo stroškov

Odpoved mora biti v pisni obliki in naslovljena na kongresno pisarno.

Za individualno odpoved ali odpoved preko tretje osebe vas prosimo, da prošnje za povrnitev stroškov kotizacije v pisni obliki posredujete na metka.krivec@thermana.si ali info@thermana.si.

Dobiček ali izguba zaradi menjave tečaja je stvar udeleženca. Kongresna pisarna ne odgovarja za morebitne izgube pri bančnih stroških, prenosih ali nihanju valute. Povračilo stroškov bo zaradi organizacijskih in logističnih procedur izvršeno v roku enega meseca po kongresu.

 

Odpoved registracijskih stroškov je možna:

 

Na ali pred 10. februar 2021 Povrnjeni stroški registracije v višini 80 %
Na ali pred 01. marec 2021 Povrnjeni stroški registracije v višini 60 %
Na ali pred 09. marec 2021 Povrnjeni stroški registracije v višini 40 %
Od 09. marca 2021 Povračilo stroškov ni možno

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023

Predčasna registracija
Registracija 

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo