SEZNAM PREDAVATELJEV

Ada Hočevar Grom

Ada Hočevar Grom
 • Ada Hočevar Grom, dr. med., specialistka medicine dela prometa in športa in specialistka javnega zdravja
  Nacionalni inštitut za javno zdravje, višji zdravnik specialist

Annette de Wind

 • Annette de Wind, dr. med.
  Generalna sekretarka EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security), Nizozemska

Attila Szunyog

Attila Szunyog
 • Attila Szunyog, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Splošna in učna bolnišnica Murska Sobota

Barbara Horvat Rauter

 • Barbara Horvat Rauter, univerzitetna diplomirana psihologinja
  URI Soča, Ljubljana

Benjamin Marjanovič

Benjamin Marjanovič
 • Benjamin Marjanovič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Blaž Mavčič

 • izr. prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Bogdan Ambrožič

 • dr. Bogdan Ambrožič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Bisturmed, Ortopedska ambulanta d.o.o.

Bojan Pelhan

 • prim. Bojan Pelhan, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
  URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

Boris Kramžar

 • Boris Kramžar, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Breda Jesenšek Papež – MODERATOR

Breda Jesenšek Papež
 • prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
  UKC Maribor

Brstin Kavalar

 • Brstin Kavalar, univerzitetni diplomirani pedagog
  CRI CELJE, rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.

Danica Rotar Pavlič – MODERATOR

 • izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine
  Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta v Ljubljani,
  Galenia, d.o.o., Ambulanta družinske medicine

Daša Culiberg Jontes

David Martinčič  –  MODERATOR

 • asist. dr. David Martinčič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Davor Denkovski

Davor Denkovski
 • asist. Davor Denkovski, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
  Zavod za atraktivno promocijo zdravja, ZAP

Daša Šuput Skvarča

 • Daša Šuput Skvarča, dr. med.
  UKC Ljubljana

Drago Dolinar

Drago Dolinar
 • prof. dr. Drago Dolinar, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Evgen Janet

 • mag. Evgen Janet, dr. med., specialist epidemiolog
  ZZZS OE Ravne na Koroškem

Gregor  Rečnik – MODERATOR

Gregor Rečnik
 • doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Helena Jamnik

 • Helena Jamnik, dr. med
  URI Soča, Ljubljana

Igor Kononenko

 • prof. dr. Igor Kononenko, diplomirani inženir računalništva in informatike
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Irena Žagar

 • mag. Irena Žagar, univerzitetna diplomirana pravnica
  Do upokojitve vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Jaka Ostrovršnik

 • Jaka Ostrovršnik, dr.med.
  UKC Ljubljana, Klinični oddelek za revmatologijo

Jakob Merkač 

 • Jakob Merkač, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Jana Mrak – MODERATOR

 • mag. Jana Mrak, dr. med.
  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Jean-Pierre Schenkelaars

 • dr. Jean-Pierre baron Schenkelaars, dr. med.
  Predsednik EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security)
  Université catholique de Louvain, Faculté de santé publique, Belgium

Jože Balažic

 • prof. dr. Jože Balažic, dr. med., višji zdravnik specialist za sodno medicino
  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za sodno medicino in deontologijo in Inštitut za sodno medicino

Jurij Štalc

 • Jurij Štalc, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Klemen Stražar

 • doc. dr. Klemen Stražar, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Lidija Plaskan

 • prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
  Splošna bolnišnica Celje, predstojnica Oddelka za medicinsko rehabilitacijo

Lovro Suhodolčan

 • asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Maja Rus Makovec

 • izr. prof. Maja Rus Makovec, dr. med., specialistka psihiatrije
  Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Marjan Zaletel

Marjan Zaletel
 • prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., specialist nevrologije, višji svetnik
  UKC Ljubljana, Bolnica Petra Držaja, Klinični Oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo

Marjana Gaber

 • Marjana Gaber, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije
  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Matevž Kuhta – MODERATOR

Matevž Kuhta
 • Matevž Kuhta, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Matevž Topolovec

Matevž Topolovec
 • asist. dr. Matevž Topolovec, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Monika Klojčnik

 • asist. Monika Klojčnik, magistrica psihologije
  Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Matjaž Merc

 • doc. dr. Matjaž Merc, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Metka Teržan – MODERATOR

 • Metka Teržan, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
  URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

Metoda Dodič Fikfak

 • prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
  UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Miha Vodičar – MODERATOR

 • asist. dr. Miha Vodičar, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Miran Krašovec

 • Miran Krašovec, dipl. ing. tehnologije prometa
  IPPS, d. o. o. Maribor

Mojca Kos Golja – MODERATOR

 • prim. Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine in revmatologije
  Predsednica Strokovnega sveta Društva za fibromialgijo, Ljubljana

Olivera Masten Cuznar

 • mag. Olivera Masten Cuznar, dr. med., specialistka splošne medicine
  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vodja Oddelka nadzornih zdravnikov OE Ljubljana

Tatjana Zavodnik Krupenko

 • Tatjana Zavodnik Krupenko, dr. med., specialistka splošne medicine
  Zasebna splošna ordinacija, Ljubljana

Peter Šalej

 • Peter Šalej, dipl. upravni organizator
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, vodja Oddelka za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo

Piercarlo Sarzi-Puttini

 • prof. dr. Piercarlo Sarzi-Puttini, dr. med, specialist revmatologije
  Unità Operativa Complessa di Reumatologia, ASST Fatebenefratelli Polo Universitario “Luigi Sacco”, Via G B Grassi, 74, 20157 – Milano (MI)

Rene Mihalič

 • Rene Mihalič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Rihard Trebše

 • doc. dr. Rihard Trebše, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Slavko Kramberger  

 • prim. Slavko Kramberger, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Splošna in učna bolnišnica Murska Sobota

Tanja Jordan – MODERATOR

 • Tanja Jordan, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Tanja Korošec

 • Tanja Korošec, univerzitetna diplomirana socialna delavka
  URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

Tomaž Bajec – MODERATOR

 • Tomaž Bajec, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Tomaž Tomažič – MODERATOR

 • doc. dr. Tomaž Tomažič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, IK Maribor, SBMS, SBP

Ticijana Prijon – MODERATOR

 • dr. Ticijana Prijon, dr. med., specialistka družinske medicine
  Nacionalni inštitut za javno zdravje, višji zdravnik specialist

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023

Predčasna registracija
Registracija 

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo