SEZNAM PREDAVATELJEV

 1. viš. pred. Ada Hočevar Grom, dr. med.,
 2. Aleksandra Bola Natek, dr. med. spec. ginek.
 3. Ana Miklavčič, dipl. delovna terapevtka, univ. dipl. sociologinja
 4. Anita Strmljan, mag farm.
 5. mag. Ana Petrović, spec. klin. psih.
 6. doc. dr. Andrej Kastelic, dr. med.
 7. dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih., psihoterapevtka
 8. Andrej-Franc Plesničar, dr. med.
 9. Anita Strmljan, mag. farm.
 10. Barbara Zupančič, univ. dipl. psih.,
 11. dr. Bojana Avguštin, dr. med.
 12. prof. dr. Borut Škodlar, dr.med.,
 13. mag. Branka Geczy Buljovčić, dr. med.
 14. doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med. spec. psih.
 15. Brstin Kavalar, pedagog
 16. asist. Dani Mirnik, dr. med.
 17. Edita Dežman Predan, mag. soc. del.
 18. Elen Uršič, uni. dipl. psihologinja
 19. Emmanuell Ramirez Polanco, IMSS.
 20. Dr. François Latil, dr. med.
 21. Grega Avgust Sušnik, dr. med.
 22. prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav.
 23. mag. Jakob Ceglar,
 24. mag. Jana Mrak, dr. med.
 25. mag. Jurij Fürst, dr. med.,
 26. Karl Destovnik
 27. Ksenija Bratuš Albreht, mag. soc. del.
 28. Ksenija Šterman, dr. med.
 29. Lidija Šubelj, uni. dipl. pravnica
 30. izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.
 31. Marco Streibelt,
 32. Marinka Vovk, doktorica bioloških znanosti
 33. prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
 34. Mario Bartolac, dr. med.
 35. Marjan Papež, uni. dipl. pravnik,
 36. Matej Kokalj Kokot, dr. med.
 37. asist. Matej Vinko, dr. med. spec. javnega zdravja
 38. asist. dr. Mirjana Radovanović, dr.med.
 39. dr. Moeller-Olsen Charmian, dr. med.
 40. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med. spec. psih.
 41. asist. dr. Nikolina Rijavec, dr.med.,
 42. Nina Zupančič Križnar, dr. med.,
 43. prim. Nuša Konec Juričič, dr. med. spec.
 44. asist. dr. Nuša Šegrec, dr. med.,
 45. prof. dr. Peter Pregelj, dr.med.,
 46. Peter Šalej, dipl. upravni organizator,
 47. mag. Petra Štampar, univ. dipl. psihologinja,
 48. mag. Pika Jazbinšek,
 49. prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.,
 50. Sandra Železnik, dr. med.,
 51. Silva Demšar, dr. med. spec. psih.
 52. Sirkku Martti,
 53. višj. pred. dr. Suzana Oreški
 54. dr. Špela Hvalec, univ. dipl. psih.,
 55. doc. dr. Tatjana Mlakar
 56. dr. Tatjana Novak Šubara, univ. dipl. psih
 57. dr. Ticijana Prijon, dr. med.
 58. Tina Medved,
 59. dr. Tristan Rigler, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
 60. Vanja Iršič, dipl. upravni organizator
 61. prof. dr. Vesna Švab, dr. med.
 62. mag. Vesna Veljović, dr. med.
 63. Prof. dr. Volker Köllner, dr. med
 64. dr. Zvezdana Snoj, dr. med.
 65. mag. Živa Gliha, sodnica

Ada Hočevar Grom

Ada Hočevar Grom
 • Ada Hočevar Grom, dr. med., specialistka medicine dela prometa in športa in specialistka javnega zdravja
  Nacionalni inštitut za javno zdravje, višji zdravnik specialist

Annette de Wind

 • Annette de Wind, dr. med.
  Generalna sekretarka EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security), Nizozemska

Attila Szunyog

Attila Szunyog
 • Attila Szunyog, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Splošna in učna bolnišnica Murska Sobota

Barbara Horvat Rauter

 • Barbara Horvat Rauter, univerzitetna diplomirana psihologinja
  URI Soča, Ljubljana

Benjamin Marjanovič

Benjamin Marjanovič
 • Benjamin Marjanovič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Blaž Mavčič

 • izr. prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Bogdan Ambrožič

 • dr. Bogdan Ambrožič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Bisturmed, Ortopedska ambulanta d.o.o.

Bojan Pelhan

 • prim. Bojan Pelhan, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
  URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

Boris Kramžar

 • Boris Kramžar, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Breda Jesenšek Papež – MODERATOR

Breda Jesenšek Papež
 • prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
  UKC Maribor

Brstin Kavalar

 • Brstin Kavalar, univerzitetni diplomirani pedagog
  CRI CELJE, rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.

Danica Rotar Pavlič – MODERATOR

 • izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine
  Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta v Ljubljani,
  Galenia, d.o.o., Ambulanta družinske medicine

Daša Culiberg Jontes

David Martinčič  –  MODERATOR

 • asist. dr. David Martinčič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Davor Denkovski

Davor Denkovski
 • asist. Davor Denkovski, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa
  Zavod za atraktivno promocijo zdravja, ZAP

Daša Šuput Skvarča

 • Daša Šuput Skvarča, dr. med.
  UKC Ljubljana

Drago Dolinar

Drago Dolinar
 • prof. dr. Drago Dolinar, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Evgen Janet

 • mag. Evgen Janet, dr. med., specialist epidemiolog
  ZZZS OE Ravne na Koroškem

Gregor  Rečnik – MODERATOR

Gregor Rečnik
 • doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Helena Jamnik

 • Helena Jamnik, dr. med
  URI Soča, Ljubljana

Igor Kononenko

 • prof. dr. Igor Kononenko, diplomirani inženir računalništva in informatike
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Irena Žagar

 • mag. Irena Žagar, univerzitetna diplomirana pravnica
  Do upokojitve vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Jaka Ostrovršnik

 • Jaka Ostrovršnik, dr.med.
  UKC Ljubljana, Klinični oddelek za revmatologijo

Jakob Merkač 

 • Jakob Merkač, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Jana Mrak – MODERATOR

 • mag. Jana Mrak, dr. med.
  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Jean-Pierre Schenkelaars

 • dr. Jean-Pierre baron Schenkelaars, dr. med.
  Predsednik EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security)
  Université catholique de Louvain, Faculté de santé publique, Belgium

Jože Balažic

 • prof. dr. Jože Balažic, dr. med., višji zdravnik specialist za sodno medicino
  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za sodno medicino in deontologijo in Inštitut za sodno medicino

Jurij Štalc

 • Jurij Štalc, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Klemen Stražar

 • doc. dr. Klemen Stražar, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Lidija Plaskan

 • prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
  Splošna bolnišnica Celje, predstojnica Oddelka za medicinsko rehabilitacijo

Lovro Suhodolčan

 • asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Maja Rus Makovec

 • izr. prof. Maja Rus Makovec, dr. med., specialistka psihiatrije
  Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Marjan Zaletel

Marjan Zaletel
 • prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., specialist nevrologije, višji svetnik
  UKC Ljubljana, Bolnica Petra Držaja, Klinični Oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo

Marjana Gaber

 • Marjana Gaber, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije
  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Matevž Kuhta – MODERATOR

Matevž Kuhta
 • Matevž Kuhta, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Matevž Topolovec

Matevž Topolovec
 • asist. dr. Matevž Topolovec, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Monika Klojčnik

 • asist. Monika Klojčnik, magistrica psihologije
  Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Matjaž Merc

 • doc. dr. Matjaž Merc, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Metka Teržan – MODERATOR

 • Metka Teržan, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
  URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

Metoda Dodič Fikfak

 • prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa
  UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Miha Vodičar – MODERATOR

 • asist. dr. Miha Vodičar, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Ljubljana, Ortopedska klinika

Miran Krašovec

 • Miran Krašovec, dipl. ing. tehnologije prometa
  IPPS, d. o. o. Maribor

Mojca Kos Golja – MODERATOR

 • prim. Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine in revmatologije
  Predsednica Strokovnega sveta Društva za fibromialgijo, Ljubljana

Olivera Masten Cuznar

 • mag. Olivera Masten Cuznar, dr. med., specialistka splošne medicine
  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vodja Oddelka nadzornih zdravnikov OE Ljubljana

Tatjana Zavodnik Krupenko

 • Tatjana Zavodnik Krupenko, dr. med., specialistka splošne medicine
  Zasebna splošna ordinacija, Ljubljana

Peter Šalej

 • Peter Šalej, dipl. upravni organizator
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, vodja Oddelka za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo

Piercarlo Sarzi-Puttini

 • prof. dr. Piercarlo Sarzi-Puttini, dr. med, specialist revmatologije
  Unità Operativa Complessa di Reumatologia, ASST Fatebenefratelli Polo Universitario “Luigi Sacco”, Via G B Grassi, 74, 20157 – Milano (MI)

Rene Mihalič

 • Rene Mihalič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Rihard Trebše

 • doc. dr. Rihard Trebše, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Ortopedska Bolnišnica Valdoltra

Slavko Kramberger  

 • prim. Slavko Kramberger, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Splošna in učna bolnišnica Murska Sobota

Tanja Jordan – MODERATOR

 • Tanja Jordan, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Tanja Korošec

 • Tanja Korošec, univerzitetna diplomirana socialna delavka
  URI Soča, Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana

Tomaž Bajec – MODERATOR

 • Tomaž Bajec, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  UKC Maribor, Oddelek za ortopedijo

Tomaž Tomažič – MODERATOR

 • doc. dr. Tomaž Tomažič, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, IK Maribor, SBMS, SBP

Ticijana Prijon – MODERATOR

 • dr. Ticijana Prijon, dr. med., specialistka družinske medicine
  Nacionalni inštitut za javno zdravje, višji zdravnik specialist

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo