Predstavljamo teme prihajajočega kongresa:

Duševne in vedenjske motnje

s poudarkom na:

  • Absentizmu (začasno zadržanost od dela)
  • Oceni preostale delazmožnosti (invalidnosti)
  • Intervencijah vračanja na delo z namenom ohranjanja delazmožnosti ter
  • Poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji.

Pomembni datumi

7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 04. 2024 – 12. 04. 2024

Povabilo za oddajo abstraktov 

9.10.2023 – 30.11.2023


Registracija 

01.02.2024 – 09.04.2024

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo